Buveinė:
J.Dalinkevičiaus g. 2,

LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Įmonės kodas: 153009143

PVM mokėtojo kodas: LT530091413

Į pradžią Rašyti laišką Svetainės medis Paieška Lt En Ru

Cementininkų žinios

2009 05 13
Kruopštus darbas, bet džiugūs vaisiai

Leopoldas ROZGA

Praeitais metais bendrovėje „Akmenės cementas“ neįvyko nelaimingų atsitikimų darbe, taip pat nelaimių ir traumų cementininkai nepatyrė pakeliui į darbą ir iš darbo į namus.

-Darbų saugos tarnyboje dirbu nuo 1975-ųjų, ir pernykščiai metai man šiuo atžvilgiu ypač laimingi ir džiugūs, nors buvo atliekami ir senų pastatų griovimo, ir statybų laužo šalinimo darbai,-sako bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas Vytautas Kenstavičius. -Jau keletas metų neužregistruota ir profesinių susirgimų bendrovėje. Kitaip tariant, nebuvo atvejų, kad negalavimai dirbantiems darbuotojams ir buvusiems mūsų bendrovės darbuotojams būtų kilę dėl ilgo darbo stažo mūsų bendrovėje.

Šie rezultatai patvirtina, kad 2008 metais balandžio mėnesį Švedijos audito instituto suteiktas „Akmenės cementui“ darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikatas buvo tikrai pelnytas. Susiformavusią darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą bendrovės darbuotojai suvokė ir priėmė kaip kasdieninę normą.

Be abejo, vien sertifikatas nelaimėms kelio neužkirstų, reikalingas nuoseklus, atidumo reikalaujantis kasdieninis darbas, kurį nesuvokiantis gal pavadintų pedantišku ir biurokratiniu.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, parengtais ir patvirtintais Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatais bei Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų pareiginiais nuostatais, vykdydama savo darbo funkcijas, per mėnesį du tris kartus struktūriniuose padaliniuose ir tarnybose tikrina darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, priešgaisrinės saugos ir higienos būklę darbo vietose. Tikrinimo metu rastų trūkumų pašalinimui Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistai skiria struktūrinių padalinių vadovams įpareigojimus, kuriuose nurodyti terminai rastų trūkumų pašalinimui. Struktūrinių padalinių vadovai apie rastų trūkumų pašalinimą raštu informuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą.

Taip pat bendrovėje darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą reguliariai tikrina Valstybinės darbo ir Priešgaisrinės inspekcijų darbuotojai. Suteikiant darbuotojams naujas profesijas, keliant kvalifikaciją, atestuojant bei apmokant dirbančius ir priimamus į darbą asmenis, būtinai išaiškinami ir darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos, tvarkos ir švaros kiekvienoje darbo vietoje reikalavimai. Rengiami specialūs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai ir atestavimai, kurie įtraukti į sertifikuotąją vadybos sistemą. Šias funkcijas atlieka darbuotojų saugos ir profesinio mokymo specialistas.

Kai bendrovėje dirbo tūkstančiai žmonių, sveikatos priežiūros punkte dirbo keli gydytojai ir aptarnaujantis medikų personalas. Šiuo metu sveikatos priežiūros punkte dirba dvi bendrosios praktikos slaugytojos, kurios pavaldžios Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. Darbuotojos suteikia neatidėliotiną pirmąją pagalbą bendrovės darbuotojams ir rangovinių organizacijų darbuotojams, dirbantiems bendrovės teritorijoje, organizuoja ir atlieka periodinius sveikatos tikrinimus, tikrina į reisus išvykstančių autotransporto priemonių vairuotojų ir šilumvežių mašinistų sveikatą. Kitas funkcijas atlieka vadovaudamosi savo pareiginiais nuostatais.

Tiesa, ligos cementininkų neaplenkia, nors ypatingų paūmėjimų nebūta. Jei visą miestą kamuoja gripas, jo neišvengia ir bendrovės darbuotojai, nors įmonė rūpinasi darbuotojų sveikata ir tam negaili lėšų. Visi bendrovės darbuotojai nemokamai kasmet skiepijami nuo gripo, o dirbantys prie miškų, krūmų ir žolynų kasmet skiepijami nuo erkinio encefalito.

Tarnybos vadovas, V. Kenstavičius, lygindamas bendrovės duomenis su kitų stambių įmonių duomenimis, mano, kad cementininkų reikalai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje yra geri.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovo nuomone, didelės reikšmės turi ir tradicinės kasmetinės darbo kultūros apžiūros. Nors ir neturėdami darbo jėgos pertekliaus, struktūriniai padaliniai suranda galimybių ne tik sutvarkyti aplinką, apvalyti ją nuo gamybos bei remonto atliekų, bet ir išsaugoti tvarką darbo vietose visus metus. Todėl kaskart vis sunkiau komisijai išrinkti apžiūros nugalėtojus ir vis mažiau tenka pareikšti pastabų. Tai irgi drausmina darbuotojus.

Įprasta, kad reikalaudamas tvarkos ir pareigingumo iš kitų, pats irgi privalai tobulėti. Tarnybos vadovas Vytautas Kenstavičius yra respublikinio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų vadovų klubo narys, klubo sesijose jis bendrauja su įvairių sričių specialistais, aptaria naujus įstatymus ir norminius aktus, sužino praktinius jų taikymo aspektus.

Iš viso to ir susideda bendra viso kolektyvo sėkmė – kad stambią bendrovę aplenkia nelaimės. Dėsningumas paprastas: pirmiausia saugokis pats.

UAB "Interneto svetainių dizainas"