Loader
Akmenės cementas - aplinkos apsaugos politika
465
page-template-default,page,page-id-465,page-child,parent-pageid-412,bridge-core-2.0.5,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.3.120,qode-theme-ver-19.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive
 

Aplinkos apsauga

Įmonėje yra įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, sertifikuota Švedijos Nacionalinio Bandymų ir Tyrimų Instituto (2005 m. vasario 17 d.), atitinkanti ISO 14001 reikalavimus ir apima  visus bendrovės padalinius.

2006 m. gruodžio mėn. patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK) AB ,,Akmenės cementas” išmetamiems teršalams. Normatyvai parengti įvertinus geriausiai prieinamus gamybos būdus (GPGB) pažangiausiose cemento gamybos įmonėse.

Aplinkos apsaugos gerinimo srityje tikslams ir uždaviniams pasiekti, sudarytos aplinkos apsaugos programos, kuriose numatyti konkretūs veiksmai, priemonės ir lėšos joms įgyvendinti, terminai bei atsakomybės. Programos atnaujinamos nustačius naujus tikslus ir uždavinius. Gerinimo planai yra tiesiogiai susieti su vadybos sistemos programa, skirta taršos mažinimui, išteklių racionaliam panaudojimui.

 

Atmosferos taršos šaltinių monitoringas vykdomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą.

Nuo 2017 m. pradėjus deginti alternatyvųjį kurą (nebetinkamas naudoti padangas), vykdomas griežtas klinkerio degimo krosnies proceso ir išmetamųjų teršalų atitikimo ribinėms vertėms monitoringas su įrengta automatizuota matavimo sistema.

Deginant atliekas nepertraukiamai matuojamos kietųjų dalelių, O2, CO, NOx ir SO2, HCl, HF, BOA, NH3 išmetimų koncentracijos. Gauti duomenys generuojami automatizuotos matavimo sistemos dienos, mėnesio ir metinėse ataskaitose.

Sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų išmetamose dujose tyrimus atlieka išorinės laboratorijos pagal sutartis.

Teršalų monitoringo duomenys 2011 metai (kovo – gruodžio mėn.):

Teršalų monitoringo duomenys 2012 metai (sausio – gruodžio mėn.): 

Teršalų monitoringo duomenys 2013 metai (sausio – gruodžio mėn. )  

Teršalų monitoringo duomenys 2018 metai (sausio – gruodžio mėn. )

Teršalų monitoringo duomenys 2019 metai (sausio – lapkričio mėn.) 

Teršalų monitoringo duomenys 2020 metais (sausio – gruodžio mėn.)

Teršalų monitoringo duomenys 2021 metais (sausio – gruodžio mėn.)

Teršalų monitoringo duomenys 2022 metais (sausio – gruodžio mėn.)

Teršalų monitoringo duomenys 2023 metais (sausio – gruodžio mėn.)

Teršalų monitoringo duomenys 2024 metais (sausio – birželio mėn.)

 

2020 m. aplinkos monitoringo ataskaita

2021 m. aplinkos monitoringo ataskaita

2022 m. aplinkos monitoringo ataskaita

2023 m. aplinkos monitoringo ataskaita

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2021 I ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2021 II ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2021 III ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2021 IV ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2022 I ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2022 II ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2022 III ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2022 IV ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2023 I ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2023 II ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2023 III ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2023 IV ketvirtis

Monitoringo (nenuolatinių) matavimų duomenys 2024 I ketvirtis

2011 m. I pusmetis: 

2011 m. II pusmetis:

2012 m. : 

2018 m. : 

2019 m. : 

2020 m. :

2021 m. :

2022 m. :

2023 m. :