Loader
Elektros energijos tiekimas vartotojams
396
page-template-default,page,page-id-396,bridge-core-2.0.5,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.3.120,qode-theme-ver-19.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive
 

Elektros vartotojams

NAUJIENOS

  1. Nuo 2024 m. sausio 1 d. pasikeitė elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina. Pridedama.
  2. AB „Akmenės cementas“ kasmet atnaujina išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemą. Jau nuo 2021 m. savo galutiniams elektros energijos vartotojams, prijungtiems prie 6 kV elektros tinklo, leidžia stebėti elektros energijos suvartojimą.  Taip prisidedama prie priemonių skirtų elektros energijai taupyti. 2024 metais planuojamas išmaniosios elektros energijos apskaitos įdiegimas kitiems 0,4 kV galutiniams elektros vartotojams.
  3.  VIAP kaina nuo 2024.01.01 yra 0,0 €/kWh.

 

AB „Akmenės cementas” pagrindinė veikla yra cemento gamyba. Elektros energijos tiekimas yra papildoma bendrovės veikla. Apie 2 proc. pirktos elektros energijos AB „Akmenės cementas” parduoda vartotojams esantiems skirstymo teritorijoje, o likusią el. energijos dalį suvartoja savo reikmėms.

AB Akmenės cementas elektros energetikos sektoriuje vykdo šias veiklas:

  • elektros skirstymo veiklą (2002.09.10 licencija Nr. ES-5);
  • visuomeninio elektros tiekimo veiklą (2002.09.10 licencija Nr. VET-5);
  •  garantinio elektros tiekimo veiklą;
  • nepriklausomo elektros tiekimo veiklą (2010.11.26 licencija Nr. L1-66 (NET)).

 

Visuomeninio elektros tiekimo ir garantinio elektros tiekimo paslaugų įmonė neteikia, nes visi aptarnaujamoje teritorijoje esantys vartotojai elektros tiekimo paslaugas perka iš nepriklausomo elektros tiekėjo.

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo AB „Akmenės cementas” elektros tinklais tvarkos aprašas ir priedai.

AB Akmenės cementas skirstomasis elektros tinklas per 110/6 kV transformatorius yra sujungtas su elektros perdavimo tinklu ir per elektros skirstymo įrenginius tiekia elektros energiją į vidutinės įtampos ir žemos įtampos skirstymo tinklus. Prie įmonės skirstomojo elektros tinklo yra prijungti 14 vartotojų elektros įrenginiai. Šių vartotojų atžvilgiu įmonė teikia elektros persiuntimo paslaugą. Su paslaugos teikimo sąlygomis ir įkainiais (taikomais nuo 2024.01.01) galima susipažinti čia.
Elektros persiuntimo paslaugos kainą sudaro šios komponentės: 1) AB „LITGRID” teikiamos elektros perdavimo paslaugos kaina; 2) AB „LITGRID” teikiamų sisteminių paslaugų kaina; 3) Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina; 4) AB Akmenės cementas elektros skirstymo vidutinės įtampos tinklais paslaugos kaina; 5) AB Akmenės cementas elektros skirstymo žemos įtampos tinklais paslaugos kaina.

2022 m. skirstomajame elektros tinkle buvo paskirstyti apie 165 000 MWh elektros energijos ir parsųsti vartotojams apie 13 000 MWh elektros energijos.

2023 m. skirstomajame elektros tinkle buvo paskirstyti apie 140 000 MWh elektros energijos ir parsųsti vartotojams apie 9 000 MWh elektros energijos.

Be elektros persiuntimo paslaugos, AB Akmenės cementas, teisės aktų nustatyta tvarka, teikia paslaugas naujiesiems vartotojams: elektros įrenginių prijungimas prie skirstomojo elektros tinklo, leistinosios naudoti galios keitimas, elektros tiekimo patikimumo kategorijos keitimas.

Detalią informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas (įskaitant jų užsakymą ir nutraukimą) galite sužinoti susisiekę puslapio apačioje nurodytais kontaktais.
Pavyzdinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties forma pateikiama šioje nuorodoje.
Pavyzdinė  elektros energijos persiuntimo sutarties forma pateikiama šioje nuorodoje.

Laisva elektros energijos rinka užtikrina konkurenciją, o elektros energijos vartotojui sudaroma galimybė pasirinkti patikimą ir konkurencingą nepriklausomą tiekėją.

AB „Akmenės cementas”,  vykdydamas nepriklausomo elektros tiekimo veiklą,  laisvojoje rinkoje perka elektros energiją savo ir aptarnaujamų vartotojų reikmėms. Didžiąją dalį pirktos elektros energijos bendrovė sunaudoja savo reikmėms, parduotos elektros energijos kiekis sudaro apie 2 %.

Vartotojai, perkantys elektros energiją iš AB „Akmenės cementas”,  kaip nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, turi  galimybę,  atsižvelgdami į savo įmonių interesus, pasirinkti elektros energijos apskaitos tarifus. Priklausomai nuo vartotojų veiklos pobūdžio, suvartojamos elektros energijos kiekio, apkrovimo grafiko, siūlomi skirtingi elektros energijos apskaitos tarifai:

Vienos laiko zonos (vienkainis) / Dviejų laiko zonų (dieninė, naktinė) / 4-ių laiko zonų.

Elektros energijos kaina vartotojams nustatoma atsižvelgiant į rinkoje įsigyjamos  elektros energijos kainą ir vartotojų pasirinktus atsiskaitymo tarifus. Konkrečios elektros energijos pardavimo kainos numatomos sutartyse, kurios sudaromos  pasirinktinam  laikotarpiui.

Įmonėms, kurios savo objektams nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi garantinio elektros paslaugos teikimo sąlygos. Pagal Elektros energetikos įstatymą, ši paslauga teikiama laikinai – ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Tai lyg „apsauga“, kuri apsaugo vartotoją, kad šis neliktų be elektros energijos, tačiau kartu tai neatleidžia jo nuo pareigos pasirinkti kitą elektros tiekėją. Jei per 6 mėnesius vartotojas nepasirenka naujo elektros tiekėjo, garantinio tiekimo paslaugą teikiantis AB „Akmenės cementas“ įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą. Apie elektros energijos tiekimo nutraukimą garantinis elektros energijos tiekėjas įspėja vartotojus ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki nutraukimo dienos.

Garantinio tiekimo sąlygas reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas. Norėdami susipažinti su įstatymu, spauskite čia.

Daugiau informacijos apie tiekėjų pasirinkimą skaitykite www.pasirinkitetiekeja.lt. Tiekėjų sąrašą ir jų kontaktus rasite čia.

Elektros vartotojai naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektrą kalendoriniais metais gali gauti susisiekę su įmonės atstovais žemiau nurodytais kontaktais.

Vadovaujantis LR Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, AB „Akmenės cementas” 2018-03-19 sudarė susitarimą su Energetikos ministerija dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo, kuriuo AB „Akmenės cementas” įsipareigojo per 2018 – 2020 m. šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais ir tokiu būdu įgyvendinti susitartas energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones.

2020 metais AB „Akmenės cementas” internetiniame puslapyje energijos vartotojams buvo skelbiama informacija apie energijos taupymo būdus , lankytasi pas galutinius energijos vartotojus ir viešinta informacija energijos efektyvumo klausimais bei teikti spausdiniai su vartotojų energijos vartojimo analize.

Viena iš energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių yra Elektros energijos matuoklių ar kitokios matavimo įrangos skolinimas. Šiam tikslui AB „Akmenės cementas“ leidžia galutiniams elektros energijos vartotojams nemokamai pasinaudoti Elektros tinklo analizatoriumi, kuris gali išanalizuoti elektros tinklo parametrus tokius kaip vartojama aktyvi ir reaktyvi galia, o taip pat ir elektros tinklo harmonikas. Dėl prietaiso pasinaudojimo prašome susisiekti su įmonės atstovais žemiau nurodytais kontaktais.

Su energijos efektyvumo didinimu susijusi informacija:

1. Seminaro „Elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimas” prezentacija.

2. Informacija susijusi su galimomis elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis pateikiama nuorodoje.

3. Kaip sutaupyti?

4. Aktuali informacija.

5. WEG el. varikliai.

6. Šviestuvų keitimas į energiją taupančius administracinėse patalpose.

7. Aukštesniųjų harmonikų įtaka įvairių elektros įrenginių darbui

8. Energetinio efektyvumo didinimo priemonės 2024 m. Seminaro medžiaga

AB „Akmenės cementas” vartotojų kreipimasį sprendžia laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų. Esant itin sudėtingoms nurodytoms situacijoms ar aplinkybėms, jų nagrinėjimas ir atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo kreipimosi pateikimo. Jei kreipimais dėl pagrįstų priežasčių neišnagrinėjamas ir atsakymas Vartotojui neparengiamas iki termino pabaigos, apie tai Vartotojas informuojamas raštu, nurodant vėlavimo priežastį ir planuojamą nagrinėjimo užbaigimo ir atsakymo pateikimo datą.

Nagrinėjant vadovaujamasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, nepiktnaudžiavimo teisėmis ir tarnybinio bendradarbiavimo principais. Vartotojų kreipimasis gali būti pateiktas įmonės darbuotojams, atsiunčiamas paštu, elektroniniu būdu ar pateikiami per Valstybės institucijas.Vartotojų kreipimasis gali būti pateikiamas laisva forma. Vartotojas turinio teisingumą patvirtina savo parašu. Kai Vartotojas skundžia situaciją, kuri jau buvo išnagrinėta ir nurodo papildomas aplinkybes, turinčias įtaką nagrinėjimui, Vartotojo kreipimasis priimamas ir atliekami numatyti Vartotojo registravimo, nagrinėjimo ir atsakymo pateikimo veiksmai. Jei Vartotojo netenkina pateiktas atsakymas, Vartotojas gali kreiptis į valstybines institucijas: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba.

Informacijos šaltiniai, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų dalelių atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus:

1. Europos Aplinkos Agentūra;

2. Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė;

3. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

 

Naudinga informacija elektros energijos vartotojams:

1. Elektros tinklų naudojimosi taisyklės;

2. Skaičiuoklė;

3. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai yra apibrėžiami 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/E;

4. Kita naudinga informacija;

5. Atmintinė elektros energijos vartotojams pateikiama čia.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA.

Kilus klausimams dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo prašau kreiptis į vyriausiąjį energetiką Gintą Butkevičių telefonu +370 614 74 108 arba elektroniniu paštu gintas.butkevicius@cementas.lt .