Buveinė:
J.Dalinkevičiaus g. 2,

LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Įmonės kodas: 153009143

PVM mokėtojo kodas: LT530091413

Į pradžią Rašyti laišką Svetainės medis Paieška Lt En Ru

Cementininkų žinios

2017 06 28
Palankus Švedijos auditorių įvertinimas
Kalbiname Bendrovės kokybės vadybininkę Nijolę VAUPŠIENĘ

Visoms AB „Akmenės cementas" gaminamoms cemento rūšims yra išduoti EC atitikties sertifikatai - teisė CE ženklinimui. Jis liudija, kad lietuviškas cementas atitinka esminius hormonizuoto standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Lietuvos rinkai gaminamo cemento atitiktį LR teisės aktų reikalavimams įrodo SPSC atitikties sertifikatai. Pakankamai ilga sertifikuotos kokybės vadybos patirtis (pirmasis sertifikatas pagal LST EN ISO 9002:2015 reikalavimus buvo gautas 1999 metų rugpjūčio 27 dieną) bendrovei leidžia užtikrinti gaminamo cemento atitikimą standarto reikalavimams ir pateisinti kliento lūkesčius.
2016 metais bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos buvo persertifikuotos pagal naujus 2015 metų rudenį išleistus LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartus, o darbuotojų saugos ir sveikatos sistema - pagal LST 1977:2008. Sertifikatus, įrodančius, jog bendrovės vadybos sistemos atitinka standartų reikalavimus gavome šių metų vasario mėnesį. Sertifikatai išduodami trejų metų laikotarpiui, per kurį sertifikacijos įstaiga atlieka priežiūros auditus. Jų metu tikrinama, ar vadybos sistemos atitinka minėtų standartų reikalavimus cemento gamybai, pakavimui, pardavimams ir platinimui.
Šių metų Švedijos techninių tyrimų instituto SP priežiūros auditas vyko gegužės 9-11 dienomis. Auditoriai Per Lindberg ir Mikael Suld aplankė beveik visus bendrovės padalinius, bendravo su darbuotojais, analizavo dokumentus ir padarė išvadą, kad bendrovės vadybos sistema yra veiksminga ir gerai pritaikyta prie veiklos, turi galimybę pasiekti norimų rezultatų. Auditoriai nustatė 4 nežymias neatitiktis bei pateikė 3 pasiūlymus sistemoms pagerinti. Kaip teigiamus vadybos sistemų aspektus auditoriai pažymėjo sugebėjimą ir galimybes užtikrinti kliento reikalavimus; įdiegtą naują interaktyvią gamybos kontrolės duomenų bazę; integruotas trims vadybos sistemoms (KV, AV, DSS0 bendras procedūras ir vadovą; vadybos sistemų ir rezultatų patalpinimą bendrovės internete; poreikius atitinkantį švietimą ir mokymą; aplinkosaugos gerinimui - naują NOx sumažinimo įrangą; gerai įgyvendintas rizikos vertinimo procedūras; aktyvią DSS komiteto veiklą.
UAB "Interneto svetainių dizainas"