Buveinė:
J.Dalinkevičiaus g. 2,

LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Įmonės kodas: 153009143

PVM mokėtojo kodas: LT530091413

Į pradžią Rašyti laišką Svetainės medis Paieška Lt En Ru

Kokybė

Visoms AB „Akmenės cementas“ gaminamoms cementų rūšims yra išduoti EC atitikties sertifikatai: t.y. suteikta teisė CE atitikties ženklinimui. CE ženklinimas liudija, kad lietuviškas cementas atitinka esminius harmonizuoto standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Lietuvos rinkai gaminamų cementų atitiktį LR teisės aktų reikalavimams įrodo SPSC atitikties sertifikatai.

Pakankamai ilga sertifikuotos kokybės vadybos patirtis (pirmasis sertifikatas pagal LST EN ISO 9002:1995 standartą buvo gautas 1999 m. rugpjūčio 27 d.) bendrovei leidžia užtikrinti gaminamo cemento atitikimą standarto reikalavimams ir pateisinti kliento lūkesčius.

2017 m. vasario 15 d. Švedijos nacionalinio bandymų ir tyrimų instituto SP išduotas sertifikatas patvirtino, kad bendrovėje veikianti kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, keliamus palaido cemento gamybai, pakavimui ir pardavimui.  

 

 

 

AB „Akmenės cementas“ tikslas yra tapti pirmaujančia cemento industrijos kompanija Baltijos regione, tai siekti:

  1. Gaminant produkciją, atitinkančią griežčiausius standarto reikalavimus.
  2. Pilnai patenkinant kliento poreikius ir lūkesčius.
  3. Pastoviai tobulinant kokybės vadybos sistemą, kad pilnai atitiktų standarto bei sertifikuojančių organizacijų reikalavimus.
  4. Diegiant tobulesnes technologijas energetiniu ir ekologiniu atžvilgiu.
  5. Sistemingai gilinant darbuotojų žinias kokybės srityje.

CEMENTO BANDYMŲ LABORATORIJALaboratorijos darbas

Bendrovėje veikia nepriklausoma cemento bandymų laboratorija. 1998 m. gegužės 28 d. šią laboratoriją akreditavo Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras. Laboratorija atlieka cemento fizikinius, mechaninius ir cheminius produkcijos bandymus ne tik vidaus klientui AB "Akmenės cementas", bet ir išorės klientams. Šioje laboratorijoje taip pat nustatomi ir kieto kuro ir alternatyvaus kuro parametrai. Cemento bandymų laboratorijos akreditavimo sritį galite rasti  čia. 


Cemento bandymų laboratorija garantuoja visišką bandymų objektyvumą bei griežtą konfidencialumą. Laboratorijoje dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojų kolektyvas. Ilgametė darbuotojų darbo patirtis, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, kompetencija, kuri nuolat patvirtinama sėkmingu dalyvavimu tarptautinėse tarp laboratorinėse kampanijose, bei didelis kasdien atliekamų bandymų skaičius yra labai svarbus laboratorinės veiklos kokybės rodiklis.

Laboratorijos vadovybė įsipareigoja:

  • Palaikyti gerą profesinę praktiką ir užsakovams teikti tik kokybiškas bandymų atlikimo paslaugas
  • Teikti bandymų atlikimo paslaugas, atitinkančias užsakovo pageidavimus, taikyti jam priimtinus metodus ir siekti užsakovo grįžtamumo
  • Vadybos sistemą palaikyti tinkamame lygyje ir užtikrinti atliekamų bandymų rezultatų patikimumą
  • Užtikrinti, kad darbuotojai būtų susipažinę su vadybų sistemų dokumentais, suvoktų savo veiklos tinkamumą bei svarbą ir savo darbe diegtų laboratorijos bei bendrovės politikas ir procedūras
  • Nuolat atitikti LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą

   

UAB "Interneto svetainių dizainas"