Buveinė:
J.Dalinkevičiaus g. 2,

LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Įmonės kodas: 153009143

PVM mokėtojo kodas: LT530091413

Į pradžią Rašyti laišką Svetainės medis Paieška Lt En Ru

Cementininkų žinios

2013 09 20
Statybos pabaigtuvių išvakarėse
Didžiausio pastarųjų
dešimtmečių objekto Akmenės rajone ir vieno didžiausių objektų nepriklausomoje
Lietuvoje - AB „Akmenės cementas" naujosios technologinės linijos - statyba
artėja prie finišo. Nebėra statybos aikštelę juosusių tvorų ir įspėjamųjų
užrašų, statybininkų persirengimo vagonėlių, nebemojuoja strėlėmis kranai. Apie
artėjančią statybos pabaigą kalbėjomės su projekto vadovu, Panevėžio statybos
tresto inžinieriumi Egidijumi URBONU.

Ar jau galima sakyti, kad pabaigtuvės?

Ir taip, ir ne. Panevėžio statybos trestas savo darbus
praktiškai užbaigė, į kitus objektus išgabenome ne tik aptvėrimus, buitinius
vagonėlius, antrinių sandėlių bei stambiuosius statybos įrenginius. Vis dėlto
darbai dar nesibaigę - praeitą savaitę statyboje dar triūsė 135 žmonės. Dauguma
šio kontingento - SIEMENS firmos Lietuvos padalinio darbuotojai, vėluojantys
montuoti elektros ir automatikos įrengimus bei tinklus. Tad ir mūsų, ir AB
„Montuotojas" darbuotojų dar likę po keliolika žmonių menkiems defektams
taisyti. Jau ne pirma savaitė su „Akmenės cemento" mechanikos, energetikos,
darbų saugos specialistais tikriname įrengimus, kuriuos galima įvertinti
nepaleidus centrinio valdymo pulto. Taigi, ir perdavimo procesas jau yra
prasidėjęs.

Gal primintumėt, kiek ir kokių svarbiausių darbų atlikta per 2,5 metų?

Prie tų 2,5 metų pridėkime dar metus, kai rengėmės statybai,
studijavome brėžinius, komplektavome mechanizmus ir darbuotojų kontingentą.
Patys ir subrangovų padedami pastatėme per 40 įvairaus dydžio ir įvairios
paskirties statinių. Suklota per 32 tūkstančiai kubinių metrų betono, į jį
sudėta daugiau kaip 3600 tonų armatūros, sumontuota beveik 8 tūkstančiai tonų
statybinių metalo konstrukcijų ir maždaug tiek pat technologinės įrangos.

Ir pastatų aukštis įspūdingas: aukščiausias naujosios
linijos „taškas" - kaminas - iškilo į 125 metrų aukštį, cikloninių šilumokaičių
viršutiniame aukšte, 105 metrai nuo žemės paviršiaus, yra apžvalginės aikštelė,
manau, aukščiausia Akmenės krašte, nuo kurios atsiveria tikrai įspūdinga ne tik
Naujosios Akmenės miesto, klinčių karjero, bet ir į Latvijos tolius
nusidriekiančių miškų panorama.

Gal bus įdomu paminėti ir įspūdingus dokumentacijos kiekius.
Rengdamiesi statybai, iš užsakovo gavome 138 bylas projektų, brėžinių,
techninių sąlygų ir kitų dokumentų bylas. Statybos metu jų kiekis bus išaugęs
ne mažiau kaip 3 kartus, nes komplektuojamos sunaudotų medžiagų atitikties
deklaracijos, sertifikatai, geodezinės nuotraukos, statybos darbų žurnalai.
Viso to reikia, nes ir mes, generalinis rangovas, ir mums talkinusios kitos
įmonės savo darbams suteikiame garantiją, vadinasi, viskas turėjo būti
skrupulingai užfiksuota. Apytikriai suskaičiavau, kad per tuos statybos metus
įvyko apie šimtas gamybinių pasitarimų dalyvaujant užsakovams, dar tiek pat
technologinių pasitarimų, kur dar susitikimai ir derinimai su projektuotojais,
elektros įrangos montuotojais, darbų saugos tarnybomis. Išeitų, kad ne mažiau
kaip mėnesį gryno laiko posėdžiavome, tačiau be to neįmanoma apsieiti.

Išeitų, kad likote kaip generolas be kariuomenės?

Suprantama, visos valdymo grupės personalo laikyti nebėra
prasmės. Tačiau dar liko inžinieriai Artūras Kilius, atsakingas už SIEMENS
specialistų darbų užbaigimą, technologinės dalies projekto vadovas Petras
Stryla ir statybos vadovas Valdas Grigaliūnas, kuris kontroliuoja paskutinius
montavimo ir statybos darbus. Užbaigus elektros ir automatikos montavimo
darbus, aš, kaip projekto vadovas, kreipsiuosi raštu į užsakovus, kad išduotų
laikiną darbų perėmimo pažymą. Tuomet užsakovo bus kviečiama statinių
pripažinimo tinkamais naudoti komisija.

Vadinasi, paskutinis egzaminas dar prieš akis? Ar neabejojate jo rezultatais?

Tikrai neabejoju. Tačiau tokią didelę statybą užbaigti nėra
paprasta. Jau minėjau, kad dalį įrengimų išbandėme ir prasukome, dalyvaujant
įrangos tiekėjų prižiūrėtojams. Tačiau apie 60 procentų visų technologinių
įrengimų nebus galima išbandyti, statybininkų terminais tariant - „šaltai prasukti",
kol nebus baigta montuoti centrinė valdymo pultinė. Kalbėdamasis su Panevėžio
statybos tresto vadovais, AB „Akmenės cementas" generalinis direktorius A.
Zaremba teigė, kad įrengimų tiekėjų atstovai iš Vokietijos bei Italijos ir apie
statybinės dalies, ir apie technologinės įrangos montavimo darbų kokybę
atsiliepia labai gerai. Malonu tai girdėti iš užsakovo, tai teikia mums
pasitikėjimo, kitų stambių objektų statyboms.

Beje, ne mes paskutiniai paliksime statybos aikštelę. Pabaigus
elektros ir automatikos įrangos montavimo darbus, toliau technologinės įrangos
tiekėjų atstovai vykdys paleidimo - derinimo darbus. Likus nustatytam laikui
iki krosnies paleidimo, sugrįš specialistai iš Lenkijos, kurie dar turės
pakloti vidinę izoliaciją sukamojoje krosnyje.

Baigdamas pokalbį noriu tarti nuoširdų ačiū ir
cementininkams, ir mums talkinusioms įmonėms, Naujosios Akmenės gyventojams,
kurie dirbo statyboje, ir gyventojams, kurie suteikė mums pastogę. Visiems mums
liks daug šviesių prisiminimų apie Naujojoje Akmenėje greitai prabėgusius
įtempto ir atsakingo darbo metus.

UAB "Interneto svetainių dizainas"