Buveinė:
J.Dalinkevičiaus g. 2,

LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Įmonės kodas: 153009143

PVM mokėtojo kodas: LT530091413

Į pradžią Rašyti laišką Svetainės medis Paieška Lt En Ru

Cementininkų žinios

2013 09 20
Pagerbtas žymus geologas

Kad pelkėtose šiaurės Lietuvos lygumose iškilo Naujosios
Akmenės miestas, lėmė čia išaugusi cemento gamykla, o kad būtų priimti
sprendimai čia statyti lietuvišką cemento gamyklą, reikia dėkoti geologams.
Vienas ir labiausiai šiam kraštui nusipelniusių buvo profesorius Juozas
Dalinkevičius, kurio 120-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginių ciklas
prasidėjo birželio 12 d. Naujojoje Akmenėje. J. Dalinkevičius dar iki 2-ojo
pasaulinio karo nuosekliai tyrinėjo Lietuvos žemės gelmių turtus ir pristatė
juos mokslui bei verslams. Nuo 1925 iki 1940 metų jis beveik kiekvieną vasarą
su bendradarbiais iš Kauno universiteto bei studentais lankėsi Papilės, Menčių,
Karpėnų, Vegerių apylinkėse, darė gręžinius ir savo tyrimų duomenimis lėmė, kad
Lietuvos cemento pramonė įsikurtų būtent šiame regione. Tad ir nusipelniusio
geologo atminimo renginius rėmė bendrovė „Akmenės cementas".

Akcinių bendrovių „Kalcitas" ir Naujasis kalcitas"
teritorijoje, nuo kurios atsiveria klinčių karjerų panorama, atidengtas J.
Dalinkevičiaus bareljefas. Jį apie 2 m aukščio ir gal 7 tonas sveriančio akmens
šone iškalė akmeniškis menininkas A. Adomaitis. Pagerbti kolegos atminimo
atvyko Mokslų akademijos nariai profesoriai A. Grigelis ir mūsų kraštietis V.
Basys, Vilniaus universitetui atstovavo profesoriai J. Paškevičius, V.
Juodkazis ir A. Jurgaitis, Lietuvos geologijos tarnybai - mokslų daktarai J.
Satkūnas, R. Guobytė, A. Damušytė ir mokslo darbuotojas J. Bitinas, Geologijos
ir geografijos institutui - mokslų daktarai A. Linčius, Z. Malinauskas,
profesorius V. Baltrūnas, laikraščio „Mokslo Lietuva" redaktorius, mokslų
daktaras G. Zemlickas. Šį mokslininkų būrį papildė mūsų kraštiečiai - Kauno
technologijos universiteto profesorius A. Mituzas ir Mokslų akademijos narys,
Lietuvos energetikos instituto direktorius E. Ušpuras.

Atidengiant paminklinį akmenį su bareljefu kalbėjo
akademikas A. Grigelis, mokslininko paveikslą sukūręs dailininkas A. Adomaitis,
cemento gamybai žaliavą tiekiančios AB „Kalcitas" direktorius A. Rimkus. Už
dėmesį Akmenės kraštui ir jo žemės gelmes atskleidusiam mokslininkui padėkojo
meras V. Mitrofanovas.

Mokslininko ir žemės gelmių tyrinėtojo J. Dalinkevičiaus paminėjimas
tęsėsi Naujosios Akmenės kultūros rūmuose. Čia surengta konferencija.

Pasibaigus renginių ciklui, Mokslų akademijos vadovai
atsiuntė padėkos laišką Akmenės rajono savivaldybei, akcinių bendrovių „Akmenės
cementas", „Kalcitas" ir „Naujasis kalcitas" bei itų žinybų vadovams už dėmesį
žymiam mokslininkui ir jo vardo bei darbų pagerbimą.

UAB "Interneto svetainių dizainas"