Buveinė:
J.Dalinkevičiaus g. 2,

LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Įmonės kodas: 153009143

PVM mokėtojo kodas: LT530091413

Į pradžią Rašyti laišką Svetainės medis Paieška Lt En Ru

Cementininkų žinios

2012 03 06
Metai keičiasi, darbai tęsiasi
Dar skaičiuojami, bet iš esmės jau žinomi 2011-ųjų metų rezultatai. Kuo cementininkams reikšmingi praėjusieji, ir ką žada šie, 60-ieji įmonės veiklos metai? - teiravomės AB „Akmenės cementas" generalinį direktorių Artūrą ZAREMBĄ.

Pernykščius metus laikau visais atžvilgiais sėkmingais. Pardavėme 983 tūkstančius tonų produkcijos, tai 18 procentų daugiau kaip 2010-aisiais. Galima sakyti, kad pritrūko savaitės iki milijono tonų - tiek gamindavome ekonomikos pakilimo metais. Svarbu, kad atgijimas buvo jaučiamas visose rinkose. Eksportavome 25 proc. daugiau, o Lietuvos rinkoje pardavėme 14 proc. daugiau cemento. Atitinkamai ir įplaukų gavome 218 mln. litų arba 37 procentais daugiau.

Tiesa, pelnu girtis negalime, anuomet daugiausia cemento realizuodavome Lietuvos rinkoje, čia mažiau sąnaudų, o eksportuojant prisideda cemento nuvežimas į Klaipėdą, perkrovimas į laivus, plukdymas jūra. Tačiau ir nuostolių nepatyrėme, mūsų produkcija buvo paklausi ir laukiama statybose. Turėjome darbo, porą mėnesių sukosi abi krosnys.

Ko tikimės iš 2012-ųjų? Speiguotos viduržiemio savaitės sustabdė statybas, tad šiuo metu realizacija apmirusi. Tokie pat šalčiai buvo ir valstybėse, į kurias eksportuojame cementą. Tačiau pavasaris netruks išaušti, baigiama remontuoti 7-oji krosnis, tikimės ją užkurti vasario 29 dieną ir dirbti kiek įmanoma ilgai. Rengiame darbui ir 8-ąją technologinę liniją. Vis dėlto Lietuvoje ženklesnio statybų atsigavimo nesitikiu. Optimistinius planus pakoregavo „Snoro" banko žlugimas, mūsų partneriai pripažįsta, jog teks kai kuriuos projektus atidėti, o kai kur stabdyti pradėtus darbus, nes prarasta daug lėšų. Nežinia, ar smukimas bus 5 procentai, ar 10, bet jis neišvengiamas. Teikdami prognozes bendrovės valdybai, į tai atsižvelgėme.

Šiuo metu sandėliuose dar turime apie 50 tūkst. tonų cemento. Atsargų sukaupti būtina, tačiau tai - įšaldytos apyvartinės lėšos.

Tačiau juk brango ir kuras?

Ženkliai brango, anglies kainos per metus pakilo vidutiniškai 15 procentų, už ją atsiskaitome doleriais. O doleris taip pat pabrango. Tad ir mes buvome priversti koreguoti cemento kainas, nes kuras ir elektra sudaro didelę savikainos dalį. Vis dėlto cemento branginome minimaliai, kad išsaugotume pozicijas rinkoje.

Nauja naši gamykla pastatyta Brocenuose. Žymiai galingesnė linija statoma ir Naujojoje Akmenėje. Ar nepatirsime cemento pertekliaus?

Rinkoje tendencijos tikrai įdomios. Brocenų gamykla dirba visu pajėgumu, bet matome, kad nieko pavojingo neįvyko. Tiesa, ir mes iš jų pirkome apie 200 tūkst. tonų klinkerio. Be abejo, jeigu aptarnautume tik savo valstybes, visoms 3 Baltijos šalims užtektų vienos gamyklos. Lemia eksportas. Mūsų kaimynai surado rinkos nišas Skandinavijoje, Rusijoje. Ir latviai, ir mes disponuojame labai geromis žaliavomis, tad galime tiekti labai gerą produkciją.

Mūsų infrastruktūra gerai išplėtota, seno ir tvirti ryšiai su Rusija, o Rusijos ekonomika auga, rinka milžiniška. Dabar pati turėdama nemažai naujų, šiuolaikinių įmonių, Rusija cemento stokoja ir gali supirkti visą mūsų produkcijos perteklių.

Be abejo, ateityje laukia nauji iššūkiai, 3 naujos gamyklos statomos Baltarusijoje. Tačiau gyvenimas įrodė, kad kiekviena valstybė privalo turėti savo nacionalinį cemento gamintoją - tik taip galima išlaikyti prieinamas cemento kainas vidaus rinkoje. Jeigu nebūtų mūsų, Lietuvoje cemento kainas diktuotų užsienio gamintojai.

Negaliu nepasiteirauti Jūsų, kaip užsakovų vadovo, nuomonės apie naujosios technologinės linijos statybos eigą. Ar tenkina statybos tempai?

Aišku, norėtume, kad sektųsi geriau. Mūsų statyba pastaruoju metu buvo ir lieka stambiausias projektas, įgyvendinamas Lietuvoje. Ir mums, ir generaliniam rangovui, ir subrangovams tai didelė atsakomybė, stengiamės vieni kitus suprasti, nes mūsų visų tikslas vienas - kuo greičiau ir kuo sėkmingiau statybą baigti. Sunkumų yra ir bus. Juk technologinę įrangą tiekia 4 skirtingi gamintojai. Didelės statybos apimtys, dirbti tenka ir dideliame aukštyje, sudėtingos montavimo procedūros. Dar žiemos išbandymai, kai kurių darbų esant tokiai temperatūrai atlikti negalima. Tenka nuolat koreguoti ir patį projektą. Tačiau noriu pasakyti, kad statybai pasitelktos patikimiausios ir labiausiai patyrusios kompanijos. SVECO projektavimo bendrovė, manau, šiuo metu stipriausia Lietuvoje. Vargu ar kas kitas geriau už Panevėžio statybos trestą pajėgtų ir techniškai, ir finansiškai užtikrinti statybos procesą. Regis, visų stambiausių pastarojo meto Lietuvos objektų statyboje yra dalyvavusi AB „Panevėžio montuotojas". Šių firmų patirtis ir potencialas sudaro prielaidas sėkmingam darbui.

Vis dažniau girdėti skundų, jog Lietuvoje trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Ar neslegia ši problema „Akmenės cemento"?

Mes žmonėmis nesišvaistome. O buvo visaip. Kai įmonė begamino pusę milijono tonų cemento, lengviausia būtų buvę atleisti perteklinius darbuotojus. Bet praėjo metai kiti, vėl gaminame po milijoną tonų cemento per metus. Jei būtume anuomet neatsakingai pasielgę, šiandien ieškotume darbuotojų. Ir mūsų geografinė vieta, ir cemento gamybos specifika skatina branginti kvalifikuotų darbuotojų kontingentą, jį ugdyti ir brandinti.

Be abejo, darbuotojų kaita yra, veteranai išeina į pensiją, bet ateina nauji žmonės. Jei pažiūrėtumėt į mūsų bendrovės etatų sąrašą, pamatytumėt, kiek daug jame pavardžių kartojasi, tik vardai kiti. Tai mūsų darbuotojų vaikai sugrįžo ir perėmė tėvų pareigas bei postus. Jau ateina trečioji karta - tų, kurie įmonę statė, anūkai. Jiems nereikia čia aklimatizuotis, nes jiems Naujoji Akmenė jau gimtasis miestas. Tasai patriotizmo faktorius mums labai brangus.

Visiems cementininkams nuoširdžiai tariu ačiū už pernykščius darbus ir linkiu sėkmės bei sveikatos šiais lietuviško cemento ir mūsų įmonės 60-mečio metais.

UAB "Interneto svetainių dizainas"