Buveinė:
J.Dalinkevičiaus g. 2,

LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Įmonės kodas: 153009143

PVM mokėtojo kodas: LT530091413

Į pradžią Rašyti laišką Svetainės medis Paieška Lt En Ru

Aplinkos apsauga

APLINKOS APSAUGA

Įmonėje yra įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, sertifikuota Švedijos Nacionalinio Bandymų ir Tyrimų Instituto (2005 m. vasario 17 d.), atitinkanti LST EN ISO 14001 reikalavimus ir apima  visus bendrovės padalinius. 
2006 m. gruodžio mėn. patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas AB ,,Akmenės cementas" išmetamiems teršalams. Normatyvai parengti įvertinus geriausiai prieinamus gamybos būdus (GPGB) pažangiausiose cemento gamybos įmonėse. Leidimas buvo atnaujintas 2010 m. gruodžio 20d.
Aplinkos apsaugos gerinimo srityje tikslams ir uždaviniams pasiekti, sudarytos aplinkos apsaugos programos, kuriose numatyti konkretūs veiksmai, priemonės ir lėšos joms įgyvendinti, terminai bei atsakomybės. Programos atnaujinamos nustačius naujus tikslus ir uždavinius. Gerinimo planai yra tiesiogiai susieti su vadybos sistemos programa, skirta taršos mažinimui, išteklių racionaliam panaudojimui.

 

Neatsinaujinančio kuro taupymas.

Naudotos padangos kaip alternatyvus kuras cemento pramonėje plačiai naudojamas visame pasaulyje: JAV, Japonijoje, Europoje, Australijoje.
JAV susidaro apie 6 mln.t panaudotų padangų per metus, iš kurių apie 53% naudojama kurui.
AB „Akmenės cementas" panaudotas padangas pradėjo deginti 2006 metais gegužės 23 d. Buvo pasirinktas Amerikoje užpatentuotas metodas, labiausiai tinkamas ilgoms šlapio būdo sukamosioms krosnims.
Nesmulkintos padangos yra paduodamos į krosnį transporterių sistema per krosnies viduryje įrengtą specialų padavimo lataką. Atliekų padavimo vietoje temperatūra siekia iki 1200 °C. Nepavojingoms atliekoms deginti reikalinga pakankama temperatūra iki 900 °C. Cemento gamybos krosnių privalumas yra tas, jog deginant atliekas nelieka jokių papildomų atliekų. Visi degimo proceso metu susidarę pelenai pereina į produkto, klinkerio sudėtį yra stabilizuojami ir neatsiliepia gaminio kokybei.
Šiuo metu naudotos padangos sudaro apie 10 % viso įmonėje sunaudojamo kuro kiekio.

AB „Akmenės cementas" panaudojo šiluminei energijai gauti naudotų padangų:

7197,28 t8089,36 t  9083,88 t 6856 t 7272 t 8574,44 t
2006 m2007 m 2008 m 2009 m 2010 m 2011 m

Per metus sutaupoma apie 12 000 t neatsinaujinančio kuro (akmens anglies). Be to, degančios padangos į atmosferą išmeta mažiau CO2 nei akmens anglis. Anglies emisijos faktorius yra apie 95 tCO2/TJ, panaudotų padangų 85 tCO2/TJ.
AB „Akmenės cementas" išduoda įmonėms netinkamų naudoti padangų priėmimo pažymas ir LR Aplinkos ministerijos patvirtintas pažymas apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą, kuriomis remiantis ūkio subjektai yra atleidžiami nuo pakuotės/gaminio mokesčio

Pagal pasaulinę praktiką, vis didesnis kiekis (pavojingų ir nepavojingų) atliekų deginama analogiškose klinkerio degimo sukamosiose krosnyse, nes šie įrenginiai kaip ir specializuoti atliekų deginimo įrenginiai labiausiai atitinka atliekų deginimo įrenginiams keliamus reikalavimus.
Įdiegus sausą gamybos būdą planuojama deginti rūšiuotas komunalines atliekas kitaip vadinamą kietąjį atgautąjį kurą.

Investicijos CO2 (Šiltnamio efektą sukeliančios dujos) mažinimui.

2006 metais liepos mėnesį Šveicarijos firma „PEG.S.A." užbaigė AB „Akmenės cementui" techninę galimybių studiją perėjimui nuo šlapiojo gamybos būdo prie modernaus sauso, kuris atitiktų GPGB (geriausiai prieinamus gamybos būdus).
Šiuo metu bendrovėje pradėta gamybos modernizacija - šlapias cemento gamybos būdas yra keičiamas sausu būdu. Toks pakeitimas leis beveik perpus sumažinti įmonėje naudojamo kuro sąnaudas (produkcijos vienetui), o gamybos proceso metu į aplinką išmetamas anglies dvideginio keikis sumažės ketvirtadaliu: Šlapias gamybos būdas 1,2 t CO2 /1 tklinkerio, Sausas gamybos būdas 0,85 t CO2 /1 t klinkerio.

Šio, didžiausio gamyklos istorijoje, investicinio projekto apimtis - apie 290 mln. litų. Gamybos modernizavimą ketinama užbaigti iki 2013 metų pabaigos.

Atmosferos taršos šaltinių monitoringas.

Atmosferos taršos šaltinių monitoringas vykdomas pagal Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus suderintą taršos šaltinių kontrolės grafiką.
NOx , SO2 , CO, sunkiųjų metalų, HCl, HF, BOA, dioksinų ir furanų išmetamose dujose tyrimus atlieka išorinė laboratorija pagal sutartį. Dioksinų ir furanų tyrimai atliekami Slovakijoje.
Dioksinų ir furanų leidžiama ribinė vertė yra 0,1 ng/Nm3 , faktiniai išmetimai žymiai mažesni.

Teršalų monitoringo duomenys 2011 metai (kovo - gruodžio mėn., 1 MB): 

Teršalų monitoringo duomenys 2012 metai (sausio - gruodžio mėn.): 

Teršalų momintoringo duomenys 2013 metai (sausio - gruodžio mėn. )  

 

Specifinių teršalų matavimo duomenys:

2012 m. :

2011 m. I pusmetis:

2011 m. II pusmetis:

UAB "Interneto svetainių dizainas"