Buveinė:
J.Dalinkevičiaus g. 2,

LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Įmonės kodas: 153009143

PVM mokėtojo kodas: LT530091413

Į pradžią Rašyti laišką Svetainės medis Paieška Lt En Ru

Cementininkų žinios

2017 09 21
Kiekvienų metų rugsėjo 20-oji mūsų įmonei yra reikšminga data - tą dieną 1952 metais buvo paleista pirmoji technologinė linija. Šiemet ši data jubiliejinė 65-oji. Plačiau »
2017 06 28
Kalbiname Bendrovės kokybės vadybininkę Nijolę VAUPŠIENĘ Visoms AB „Akmenės cementas" gaminamoms cemento rūšims yra išduoti EC atitikties sertifikatai - teisė CE ženklinimui Plačiau »
2017 02 22
-Po sauso būdo klinkerio gamybos linijos įrangos remonto įsibėgėja 2017-ųjų metų sezonas. Kokie įmonės siekiai šiais metais, kalbiname AB „Akmenės cementas" generalinį direktorių Artūrą ZAREMBĄ. Plačiau »
2017 02 22
Gamybos cecho viršininkas Romualdas Jagiela informavo, kad trečiąjį eksploatacijos sezoną pradėjusi naujoji klinkerio gamybos linija buvo paleista vasario 17 dieną. Plačiau »
2016 10 18
Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas Raimondas Kazlauskas informavo, kad darbuotojus, kurie dabar valdo naujosios technologinės linijos įrengimus ir juose vykstančius procesus, mokyti pradėta dar 2013 metų vasaros pradžioje. Keitėsi darbo vietų pavadinimai ir profesijos, parengtos naujos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos. Mokymai praktiškai neibaigia. Vien šiemet paruošti 2 darbdavio įgalioti asmenys, mokymuose ir peratestavimuose pagal turimas licencijas - 161 darbuotojas. Kvalifikacijos pažymėjimus gavo slėginių indų ir liftų priežiūros meistrai, kėlimo kranų darbo vadovai, krovinių kabinėtojai, degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriai ir kitų profesijų atstovai. Plačiau »
2016 10 18
Dar metų pradžioje AB „Akmenės cementas" generalinis direktorius Artūras Zaremba įžvelgė, kad dabartinis sezonas nebus lengvas. Praėjusiais metais bendrovė maždaug pusę pajamų gavo iš eksporto rinkų, daugiausiai Kaliningrado (Rusija) srityje, Lenkijoje, Skandinavijos šalyse. Nuo 2016 metų kovo mėnesio Rusijos federacijoje įsigaliojo privalomas cemento sertifikavimas. Dėl nustatytų naujų reikalavimų, stipriai apribotos AB „Akmenės cementas" produkcijos eksporto į Rusiją galimybės. Pernai per pirmąjį pusmetį rusai nupirko 148 tūkst tonų cemento, šiemet per 8 mėnesius tik 55,5 tūkst. tonų. Plačiau »
2016 10 18
Naujoji klinkerio gamybos sausuoju būdu linija pradėta eksploatuoti 2014 metų rugpjūčio mėnesį. Tik menkai nutuokiančiam gali atrodyti, kad statybininkams, įrengimų montuotojams ir derintojams palikus objektą, o eksploatuotojams nuspaudus mygtukus, prasideda procesas. Įmonės vyriausiasis technologas Gytis Vabalas patikina, kad prireikė gana ilgo įrangos paleidimo ir derinimo proceso, praktiško įsitikinimo visų įrenginių ir jų grupių sąveikos patikimumu, nes viskas turi veikti nepriekaištingai. Didžiausias iššūkis vykdant modernizacijos projektą visų rangų įmonės vadovams ir specialistams buvo tai, kad iki tol nebuvo susidurta su sausuoju cemento gamybos būdu. Pabūti ekskursijoje tokioje gamykloje užsienyje ir ją eksploatuoti namuose - sunkiai įvykdomi procesai. Pasak G. Vabalo, kai nėra jokios patirties, reikiamų žinių, visko reikėjo mokytis iš užsienio gamintojų ir tai pritaikyti jau savo klinkerio sausuoju būdu gamyboje. Plačiau »
2016 06 14
AB „Akmenės cementas" kokybės vadybininkė Nijole Vaupšienė prisimena, kad ši sistema bendrovėje pradėta kurti jau 1994-aisiais. Cementas dar buvo gaminamas senuoju „šlapiuoju" būdu, tačiau cementininkai užsibrėžė ambicingą tikslą - tapti lyderiaujančia cemento industrijos kompanija Baltijos regione. Šiam siekiui įgyvendinti įmonės technologiniame procese buvo atlikta daug ir brangiai kainavusių įrangos modernizavimo darbų. Siekiant užtikrinti didesnį klientų pasitikėjimą, 1997 metų rugsėjo mėnesį centrinės laboratorijos bazėje įsteigta nepriklausoma cemento bandymų laboratorija, kurią beveik po metų akreditavo Nacionalinis akreditavimo biuras. Plačiau »
2016 03 20
Gamybos direktoriaus pavaduotojui remontui Stasiui Knataičiui, kaip ir daugeliui kitų įmonės vadovų bei technikos personalo specialistų, sausio ir vasario mėnesiai buvo įtemptų darbų metas - naujosios technologinės linijos sukamoji krosnis sustabdyta prieš pat Naujuosius metus ir nuo sausio 4 dienos pradėtas jos ir kitos su technologiniu procesu susijusios įrangos remontas. S. Knataitis akcentuoja, kad 2014-ieji dar buvo krosnies bandymų, derinimų, pakeitimų, patobulinimų, dažnų stabdymų po statybos išlindusių, pradžioje nepamatytų, neužbaigtų darbų šalinimo metai. Konsultacijas dar teikė užsienio firmų atstovai, o praėjusiais metais dirbta tik savo jėgomis ir savų specialistų žiniomis. Nebeliko naująją krosnį „pavaduojančių" senųjų linijų. Krosnies sustabdymai ir paleidimai gamybininkams - brangų laiką atimantys ir „skausmingi" momentai, nes krosnis ataušta per 2-3 dienas. Naujam sezonui pasiruošti skirta beveik dvigubai daugiau laiko nei įprastai, tad ir dirbta preciziškai. Plačiau »
2016 03 20
Kaip informavo gamybos cecho viršininkas Romualdas Jagiela, šių metų kovo 2 dieną, 21 valandą uždegtas fakelas naujojoje sukamojoje krosnyje. Kol pasiekiamas jos technologinis rėžimas praeina nemažai laiko. Karščiui atsparių medžiagų džiovinimas užtrunka apie 12, o pats krosnies kaitinimas dar apie 24 valandas. Tik po to į krosnį paduodamas kuras - anglis - ir prasideda klinkerio degimo procesas. Plačiau »
2015 12 20
Atsigręžiant į besibaigiančius metus Baigiasi paskutinės 2015-ųjų savaitės. Jau matome savo darbo rezultatus, kurie bus pamatas ateinančių metų darbams ir užmojams. Kokie šie metai buvo cementininkams? Apie tai pokalbis su AB „Akmenės cementas" generaliniu direktoriumi Artūru ZAREMBA. Plačiau »
2015 08 28
Užlipęs ant AB „Kalcitas“ Karpėnų klinčių karjero kalno, kadaise supilto iš karjero išvežtu gruntu ir gamybos atliekomis, o vėliau paversto miesto sąvartynu ir galop rekultivuoto, negali nepasidžiaugti atsiveriančiu karjero didingumu. Ramybė čia – sąlyginė. Darbo dienomis duobėje sukinėjasi 2 ar 3 ekskavatorių strėlės, gaudžia kalkakmenį į gamyklą ir į AB „Naujajsis kalcitas“ kalkių cechą vežančių „belazų“ varikliai, tam tikru metu klinčių klodus sudrebina ir suardo AB „Detonas“ atliekami sprogdinimai. Suprantama, kad tokioje aplinkoje dirba tik vyrai. Karjero rytinėje pusėje nuo liepos 1 dienos vėl sisukiojasi didžiausio mechanizmo – žingsniuojančio ekskavatoriaus 70 metrų ilgio strėlė su 10 kub. metrų talpos kaušu. Rašau „vėl“ todėl, kad nuo balandžio mėnesio 8 dienos ekskavatorius tris mėnesius buvo remontuojamas. Žingeidžiam skaitytojui priminsiu, kad giganto „žingsnis“ siekia 175 cm. Plačiau »
2015 08 28
Dieną ir naktį, darbo ir švenčių dienomis nenutyla AB „Akmenės cementas" geležinkelio transporto cecho lokomotyvų variklių gaudesys ir apie judėjimą plieno keliais informuojantys garsiniai signalai. Cechas vienas didžiausių įmonėje pagal darbuotojų skaičių ir yra labai reikšmingas įmonės infrastruktūroje. Kaip informavo nuo 2006 metų jam vadovaujantis Stasys Lašinskas, geležinkelio transporto ceche nuolat dirba 90 žmonių, o sezono metu papildomai priimama 20-30 laikinų darbininkų. Suprantama, pagrindinių profesijų - pamainos meistrų, mašinistų, konduktorių, svarstyklių operatorių - jie nepakeičia, tačiau tai rimta paspirtis geležinkelio remonto tarnybai. Dokumentuose užfiksuota, kad įmonė turi 44,8 km vidaus kelių tinklą. Tiesa, yra ir nebeeksploatuojamų atkarpų. Apie 4 kilometrai bėgių „suguldyti" ant patvarių gelžbetoninių pabėgių. Didžiausią investiciją - 2 milijonus 50 tūkst. litų - vidaus geležinkelio atnaujinimui įmonė skyrė 2008 - 2009 metais, prieš naujos technologinės linijos statybą. Plačiau »
2015 05 19
Šių metų gegužės mėnesį cemento bendrovėje įvyko mokslinė konferencija. Prieš tai panašus betono ir gelžbetonio gamintojų, statybų technologų ir inžinierių susitikimas su Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno technologijos universiteto statybinių medžiagų katedrų mokslininkais įvyko 2011 metų birželį. Konferencijoje išklausyti tam metui svarbūs mokslininkų pranešimai „Mišinių su sudėtiniais portlandcemenčiais reologinės savybės, tekamumas ir stiprumas", „Betono mišinių su sudėtiniais portlandcemenčiais plastikavimo efektas", „Betono mišinių su sudėtiniais cementais egzotermiškumas" ir „Rišiklių su šlaminiu cementu atsparumas šalčiui ir ledą tirpdančių druskų poveikiui". Tuomet konferencijos dalyviai buvo informuoti apie naujos technologinės cemento gamybos sausuoju būdu linijos statybos pradžią. Plačiau »
2014 03 18
Nuo praėjusių metų rudens, kai buvo pasirašytas statybos darbų pabaigos aktas, prasidėjo svarbūs technologinio proceso valdymo kompiuterinės įrangos ir programų įdiegimo, automatikos derinimo procesai. Už naujos linijos paleidimo ir derinimo darbų grafiko parengimą ir vykdymą atsakingas generalinio direktoriaus pavaduotojas Sigitas Leminskas neslepia, kad darbai vyksta lėčiau, nei tikėtasi. Įrengimų reguliavimas ir testavimas pradėtas tik sumontavus centrinę pultinę ir vykdomas keliais etapais. Pirmajame - atskirai kiekvienas įrengimas, antrajame - įrengimų grupės, trečiajame - sąveika tarp įrengimų grupių. Pastarasis etapas dabar aktualiausias. Vokietijos firmos KHD HUMBOLDT WEDAG ir jos nusamdytų subrangovinių įmonių įrangos derinimo specialistai sako, kol neįsitikins įrengimų ir jų grupių sąveikos patikimumu, krosnis nebus užkurta. Sprendimai logiški, ir skubos tvarka nevykdomi. Plačiau »
2014 03 18
Akcinėje bendrovėje „Akmenės cementas" neužilgo įvyksiančių kardinalių pasikeitimų - naujosios sauso būdo klinkerio gamybos technologinės linijos paleidimo - laukimas. Intensyviai vyksta įrengimų derinimo, bandymo darbai ir balandžio mėnesį tikimąsi, kad naujoji krosnis bus užkurta. Generalinis direktorius Artūras Zaremba džiaugiasi, kad ir sudėtingomis sąlygomis įmonė ir 2013-aisiais metais dirbo pelningai, įvykdė įsipareigojimus saviems ir užsienio klientams. Pernai parduota virš milijono tonų cemento (2012 metais - 998 tūkst. tonų) ir uždirbta 248 milijonai litų pajamų, tiek pat kiek ir 2012 metais. Pasak A. Zarembos, cemento parduota 7 proc. daugiau, o pajamos neaugo dėl didelės konkurencijos. Ypač ji pasijuto iš Baltarusijos. Šioje valstybėje pradėjo veikti nauji cemento pramonės pajėgumai, bet stabtelėjo jų statybos, tad suprantamas baltarusių noras surasti vietą po saule Lietuvos rinkoje. Šių metų vasario mėnesio viduryje baltarusiško cemento tona buvo30 litų pigesnė už lietuvišką. Ir dėl šios priežasties, ir dėl mažų statybos apimčių Lietuvoje, savai rinkai pateikta 465 tūkst. tonų cemento - 2 proc. mažiau negu 2012 metais. Plačiau »
2013 12 06
Užbaigus naujosios technologinės linijos, kuri cementą gamins vadinamuoju sausuoju būdu, statybą, prasidėjo naujas darbų etapas - sumontuotos technologinės įrangos paleidimo ir derinimo darbai. Generalinio direktoriaus A. Zarembos įsakymu jo pavaduotojas naujosios technologinės linijos statybai Sigitas Leminskas paskirtas atsakingu už paleidimo ir derinimo darbų grafiko parengimą bei vykdymą. Plačiau »
2013 12 06
Generalinio direktoriaus Artūro Zarembos įsakymas, kad vadovaujantis AB „Akmenės cementas" valdybos 2006 metų liepos 19 dienos nutarimu dėl cemento gamybos sausuoju būdu projekto įgyvendinimo ir darbų organizavimo, darbo grupės sudarymo buvo pasirašytas 2007 metų vasario 13 dieną. Plačiau »
2013 12 06
2013 metų spalio 16-oji į AB „Akmenės cementas" istoriją įeis kaip vienas iš naujos sauso būdo klinkerio gamybos linijos užbaigimo etapų - statinių pabaigtuvės. Statybos pradžia fiksuojama 2011 metų balandžio 18 dieną. Plačiau »
2013 09 20
Statybos pabaigtuvių išvakarėse Didžiausio pastarųjų dešimtmečių objekto Akmenės rajone ir vieno didžiausių objektų nepriklausomoje Lietuvoje - AB „Akmenės cementas" naujosios technologinės linijos - statyba artėja prie finišo. Nebėra statybos aikštelę juosusių tvorų ir įspėjamųjų užrašų, statybininkų persirengimo vagonėlių, nebemojuoja strėlėmis kranai. Apie artėjančią statybos pabaigą kalbėjomės su projekto vadovu, Panevėžio statybos tresto inžinieriumi Egidijumi URBONU. Plačiau »
2013 09 20
AB „Akmenės cementas" gamybos direktorius Edmundas MONTVILA apie pirmojo 2013 m. pusmečio rezultatus. Jau nuskubėjo istorijon pirmas šių metų pusmetis. Koks jis buvo „Akmenės cemento" bendrovei? Nors ir ilgokai spaudė žiema, žvarbokas buvo pavasaris ir dėl to vėlavo statybos, pardavėme 437 tūkstančius tonų cemento arba 15 Plačiau »
2013 09 20
Kad pelkėtose šiaurės Lietuvos lygumose iškilo Naujosios Akmenės miestas, lėmė čia išaugusi cemento gamykla, o kad būtų priimti sprendimai čia statyti lietuvišką cemento gamyklą, reikia dėkoti geologams. Vienas ir labiausiai šiam kraštui nusipelniusių buvo profesorius Juozas Dalinkevičius, kurio 120-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginių ciklas prasidėjo birželio 12 d. Naujojoje Akmenėje. J. Dalinkevičius dar iki 2-ojo pasaulinio karo nuosekliai tyrinėjo Lietuvos žemės gelmių turtus ir pristatė juos mokslui bei verslams. Nuo 1925 iki 1940 metų jis beveik kiekvieną vasarą su bendradarbiais iš Kauno universiteto bei studentais lankėsi Papilės, Menčių, Karpėnų, Vegerių apylinkėse, darė gręžinius ir savo tyrimų duomenimis lėmė, kad Lietuvos cemento pramonė įsikurtų būtent šiame regione. Tad ir nusipelniusio geologo atminimo renginius rėmė bendrovė „Akmenės cementas". Plačiau »
2013 08 20
Ilgametis „Akmenės cemento“ inžinierius Kostas Kantautas savo gerbėjams pristatė naują epinę poemą, skirtą legendiniam prūsų vadui Herkui Mantui. Tai ne pirmas K. Kantauto kūrinys. Prieš keletą metų Viešojoje bibliotekoje buvo sveikinama jo epinė poema „Žalgiris“, po to buvo panašios apimties kūrinys „Trys Žalgiriai“, dabar autorius atsigręžę į ne mažiau įdomią ir dramatišką epochą – į nelygią prūsų kovą su juos alinusiais kryžiuočiais. Plačiau »
2013 08 20
Geležinkelis neatsiejamas nuo cemento gamyklos statybos pradžios tolimais pokario metais iki šių dienų. Juo suvežti įrengimai ir statybinės medžiagos anuomet, nemaža jų dalis bėgiais atkeliavo ir dabar praktiškai užbaigtai naujajai technologinei linijai. Plačiau »
2012 12 14
Jau pora mėnesių Naujojoje Akmenėje ne naujiena išgirsti lenkų kalbą ir matyti automobilius su Lenkijos valstybiniais numeriais. Nuo rugsėjo pradžios čia įsikūrę 65 lenkų firmos BIS IZOMAR darbininkai, kurie, vadovaujami 3 inžinierių, atlieka naujosios technologinės linijos sukamosios krosnies ir kitų vamzdynų izoliavimo ugniai atspariomis plytomis darbus. Per šešis mėnesius meistrai iš kaimyninės šalies turės pakloti 3700 tonų Vokietijoje pagamintų ugniai atsparių plytų ir betono. Plačiau »
2012 12 14
- Iš tiesų, baigiasi antras ir paskutinis statybos ruduo. Darbų žiniaraščiuose įspūdingi skaičiai: iki lapkričio 1-osios buvo atlikta 70,12 procento statybos ir su ja susijusių papildomų darbų. Jau nebėra nepradėtų pastatų, įpusėjo technologinės įrangos montavimo darbai, jų atlikta 51,5 procento. Kol kas sumontuota tik 19,55 proc. elektrotechnikos ir automatikos įrenginių, bet jie darbų grandinėje ir eina paskutiniai. Plačiau »
2012 12 14
Nuo 2008 metų akcinė bendrovė „Akmenės cementas" yra visateisė Europos cemento asociacijos CEMBUREAU narė. Ši asociacija vienija Europos Sąjungos šalių cementininkų nacionalines asociacijas, o iš tokių valstybių, kaip Lietuva, Latvija ar Estija, turinčių tik po vieną cemento gamybos įmonę, asociacijos narėmis yra pačios bendrovės. Plačiau »
2012 08 21
Cemento gamybos technologiniame procese kiekviena jo grandis svarbi ir lemianti galutinį rezultatą, Tačiau gal iš tradicijos pagrindiniu mechanizmu, tarsi gamyklos širdimi laikoma sukamoji krosnis, kurioje klinčių ir molio mišinys sukepa į dirbtinį mineralą klinkerį, pagrindinę cemento sudėtinę medžiagą. Plačiau »
2012 08 21
2012 metai prasidėjo nerimą keliančia situacija Europos Sąjungos valstybėse. Buvo prognozuojama, kad cemento rinka gali smarkiai sumažėti. Baimintasi Graikijoje prasidėjusios krizės ekspansijos. Plačiau »
2012 08 21
Jau antrą penkmetį akcinėje bendrovėje „Akmenės cementas“ deginamos sudėvėtos, naudojimui nebetinkamos padangos. Patekusios į sukamąsias krosnis, jos pakeičia apie 10 procentų pagrindinio kuro – akmens anglies. Plačiau »
2012 06 12
Konferencija pakuoto cemento pardavėjams 2012 m. balandžio 20d. bendrovėje „Akmenės cementas“ įvyko konferencija „Cemento rinkos apžvalga ir naujų cemento tipų pristatymas“. Į ją pakviesti pakuotą cementą perkančių ir juo prekiaujančių firmų bei įmonių specialistai. Plačiau »
2012 06 12
Naują klinkerio gamybos technologinę liniją statantiems Lietuvos cementininkams aktyviai talkina Šveicarijos firmos PEG S. A. projektų vadovas inžinierius Uvė Trukenmiuleris (Uwe Truckenmueller). Plačiau »
2012 03 06
Nuo šių metų sausio 12 dienos pradėtas kasmetinis 7-osios sukamosios krosnies ir kitų technologinio proceso gyvybingumą užtikrinančių mechanizmų remontas. Plačiau »
2012 03 06
Dar skaičiuojami, bet iš esmės jau žinomi 2011-ųjų metų rezultatai. Kuo cementininkams reikšmingi praėjusieji, ir ką žada šie, 60-ieji įmonės veiklos metai? – teiravomės AB „Akmenės cementas“ generalinį direktorių Artūrą ZAREMBĄ. Plačiau »
2012 03 06
Naujosios technologinės linijos statyboje sausio gale ir vasario pradžioje buvo mažiau žmonių, rečiau sukiojosi keliamųjų kranų strėlės. Ilgokai leidusi statybininkams darbuotis, žiema parodė savo galią. Plačiau »
2011 12 01
Keli klausimai AB „Akmenės cementas“ generaliniam direktoriui Artūrui ZAREMBAI Intensyvios gamybos sezonas baigiasi. Kokie jo rezultatai? Metų pradžia buvo permaininga ir nedavė pagrindo dideliam optimizmui. Tačiau nuo pavasario situacija pasikeitė: atgijo Lietuvos rinka, padidėjo paklausa eksportui. Per 10 mėnesių pardavėme beveik Plačiau »
2011 12 01
Geras pusmetis, kai užvirė darbai naujosios technologinės linijos statyboje. Per tą laiką ne tik iškopta iš pamatų tranšėjos, bet ir stipriai pasistūmėta aukštyn. Statyboms vadovaujantis, Panevėžio statybos tresto projekto vadovas Egidijus Urbonas kasdien papildo Plačiau »
2011 12 01
„Akmenės cemento“ ir naujosios technologinės linijos statybos generalinio rangovo – Panevėžio statybos tresto – vadovai žadėjo, kad statybos metu bus darbo ir vietinėms įmonėms. Tikrai, nuo pirmųjų dienų statybos aikštelėje triūsė Plačiau »
2011 12 01
Cecho viršininkas P. Raubickas automobilių remonto šaltkalvį tekintoją Vladimirą Golikovą įvardija kaip kelių specialybių meistrą. Retai kur bepamatysi tokius unikumus, o Vladimiras dirba su Plačiau »
2011 08 22
Kas prieš porą ar trejetą mėnesių lankėsi naujosios cemento gamybos technologinės linijos statyboje, matė tik gilią tranšėją, kurios dugne, 6 – 7 metrų gylyje, tik specialistai galėjo įžvelgti būsimų pastatų kontūrus. Dabar statybininkai jau baigia iškopti iš tranšėjos, o į viršų stiebiasi vis nauji Plačiau »
2011 07 30
Sakoma, jog statybos – patikimiausias bet kurios valstybės ūkio sveikatos indikatorius. O statybos be cemento šiais laikais neįmanomos. Kokie pirmojo šių metų pusmečio cementininkų darbo rezultatai ir kokias galima daryti išvadas? „Cementininkų žinių“ pašnekovas – AB „Akmenės cementas“ gamybos direktorius Edmundas MONTVILA. Plačiau »
2011 07 10
Dar neprasidėjus naujosios cemento gamybos sausuoju būdu technologinės linijos statybai, buvo aišku, kad senoji UAB „Medis ir betonas“ betono maišyklė, gaminanti tik dvi sertifikuoto betono rūšis ir tik po 7-9 kub. metrus per valandą, negalės patenkinti statybininkų poreikių. Nupirkta nauja Plačiau »
2011 06 22
„Cementininkų žiniose“ apie naujosios technologinės linijos statybą ilgai kalbėjome būsimuoju laiku. Šiuo metu darbai jau ne tik prasidėję, bet ir įgavę akivaizdų pagreitį. Kas laukia statybininkų, kiek ir kokių darbų teks atlikti, teiraujamės generalinio rangovo – AB „Panevėžio statybos trestas“ – projekto vadovą Egidijų URBONĄ. Plačiau »
2011 03 15
Įmonės spartakiadoje AB „Akmenės cementas“ ir toliau lieka jaunatviška įmone. O kur jaunimas, ten ir sportas. Tradicija tapusios tarpcechinės spartakiados sutraukia Plačiau »
2011 03 01
Šių metų balandžio 28-ąją dešimtą kartą paminėta Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Tą dieną minimi Plačiau »
2011 01 22
Tradiciškai pirmąjį naujais metais pokalbį su AB „Akmenės cementas“ generaliniu direktoriumi Artūru ZAREMBA pradedame nuo pernykščių metų panoramos. Plačiau »
2010 08 23
Pokalbis su akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ generaliniu direktoriumi Artūru ZAREMBA Netruko įpusėti metai, regis, jau suskaičiuoti pirmojo pusmečio rezultatai. Kokie jie Lietuvos cementininkams? Visur dar girdėti Plačiau »
2010 08 23
Šį pavasarį AB „Akmenės cementas“ ir cementininkių partnerė, jų produkciją platinanti UAB „Cemeka“ informavo klientus apie pasikeitusį įprastinį cemento markės CEM II/A-L 42,5N žymėjimą. Dabar markės nuorodoje prisidėjo viena L raidė, tad įprastinis Naujojoje Akmenėje gaminamas klintinis cementas dabar pakuotėse žymimas Plačiau »
2010 08 23
Cemento gamyba yra antra iš daugiausiai energijos ir kuro vartojančių pramonės šakų (svyruoja tarp aliuminio ir plieno gamybos). Cemento gamyboje pirminio kuro (dujų, anglies ar naftos kokso) pakeitimas atliekomis taupo vertingus neatsinaujinančius gamtos išteklius bei sumažina Plačiau »
2010 05 25
Balandžio pabaigoje bendrovės „Akmenės cementas“ akcininkai aptarė 2009 ūkinių ir finansinių metų rezultatus, patvirtino metines finansines ataskaitas bei audito ataskaitą. Bendrovės generalinį direktorių Artūrą ZAREMBĄ prašome „Cementininkų žinioms“ pakomentuoti svarbiausius 2009 metų rezultatus. Taigi, kokios Jūsų išvados apie pernykščius metus? Plačiau »
2010 05 24
- Akcininkų ir administracijos pozicija aiški: naujosios technologinės linijos statybą turime pradėti, ir kaip galima greičiau,-sako bendrovės „Akmenės cementas“ generalinis direktorius A. Zaremba. Pasak įmonės vadovo, pasirengimo procesas prasidėjo dar pernai metų gale, kai buvo atnaujinti projektavimo darbai Plačiau »
2010 05 20
AB „Kalcitas“ - cementininkų partneris Prieš daug metų įvykusių reformų metu susikūrusi akcinė bendrovė „Kalcitas“ yra pagrindinių cemento gamybai reikalingų medžiagų – klinčių ir molio – tiekėja. Bendrovės direktorius Algirdas Rimkus pasakoja, kad jų įmonės darbo ritmas ir gamybos rodikliai tiesiogiai priklauso nuo AB „Akmenės cementas“ veiklos Plačiau »
2010 05 14
Sena tiesa, kad nelaimės aplanko netikėtai. Tačiau jeigu pats saugaisi ir gyveni bei elgiesi apdairiai, tvarkingai, daugelio skaudžių nelaimių pavyksta išvengti. Pasiteiravus, kas lėmė, kad „Akmenės cemento“ bendrovėje jau dvejus metus sekasi išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų Plačiau »
2010 05 11
Suplanuotas vasaros poilsis Cementininkų ir jų vaikų vasaros poilsiu bendrovės profsąjungos komitetas rūpinasi iš anksto. Lėšos tam kaupiamos įsteigtame profsąjungos rėmimo fonde, kuriam 2 procentus sumokėto fizinių asmenų pajamų mokesčio aukoja darbuotojai, ieškoma ir kitų šaltinių fondui papildyti. Šią vasarą Plačiau »
2009 05 13
Praeitais metais bendrovėje „Akmenės cementas“ neįvyko nelaimingų atsitikimų darbe, taip pat nelaimių ir traumų cementininkai nepatyrė pakeliui į darbą ir iš darbo į namus. -Darbų saugos tarnyboje dirbu nuo 1975-ųjų, ir pernykščiai metai man šiuo atžvilgiu ypač... Plačiau »
2009 05 13
- Iš pirmo žvilgsnio lyg ir nieko naujo, - sako bendrovės „Akmenės cementas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas naujos technologinės linijos statybai Sigitas Leminskas. - Bet iš tiesų darbai juda į priekį. Italų firma CTP Team jau gamina išmetamų dujų filtrų elementus... Plačiau »
2009 05 13
Gyvenimo tėkmė nenumaldoma, kaip ir žmogaus lemtis. Beveik kiekvieną mėnesį bendrovės „Akmenės cementas“ personalo skyrių pasiekia žinios apie Amžinybėn pašauktus buvusius įmonės darbuotojus. Plačiau »
2009 05 13
„Akmenės cemento“ vadovai ilgokai negalėjo susitaikyti su mintimi, kad Stasys Mažeika išeina. Vis atkalbinėjo, ragino dar pasilikti. Juolab, kad prieš akis – didelė statyba, atsakingų užsakymų būtų skirta ir jo vadovaujamai uždarajai akcinei bendrovei „Medis ir betonas“. Plačiau »
2009 01 01
Keli klausimai UAB „Cemeka“ direktoriui Albinui KLIMUI.
Jūsų vadovaujama bendrovė nebe pirmi metai užsiima cemento realizavimo problemomis. Kokia situacija dabar Lietuvos ir artimiausio užsienio rinkose?
Metų pradžioje buvo užsitęsęs štilis... Plačiau »
UAB "Interneto svetainių dizainas"